Bhajan of the week

Deity: Sarva Dharma
Raag: Natabhairavi

Taal: 8 Beat / Keherwa / Adi

Lyrics:

Allah Tum Ho Eshwar Tum Ho
Tum Hi Ho Ram Rahim
Merey Ram Merey Ram Ram Rahim
Yesu Tum Ho Nanak Tum Ho
Zohrashtra Bhi Ho Mahavir Tum Ho
Gautama Buddha Karim [ Merey Ram … ]
Merey Ram Merey Ram Ram Rahim (3)
Meaning:

Oh Lord! You are Allah, Eshwar, Rama, Rahim, Jesus, Guru Nanak, Zohrashtra, Mahavir, Gautama Buddha.

Bhajan Link:

https://youtu.be/X5-a_TouN5c?si=dwGYkgmDSUUnPcDF